15 september, 2017

Minecraft Survival 1.13

Minecraft Survival 1.13

Regler:
1 § Allmänt
1.1 § För att få spela på servern måste du ha fått ett godkännande från en serveradministratör/moderator.

1.2 § Det är inte tillåtet att inneha operatörsrättigheter utan ett godkännande från en administratör.

1.3 § Det är förbjudet att exploatera eller att försöka exploatera våra interna system.

1.4 § Fråga aldrig serveroperatörer om de kan ge dig olika typer av block, verktyg eller andra föremål.

1.5 § Regionspecifika regler är likställda de ordinarie reglerna och får inte utformas så att dem upphäver eller kringgår dessa.

1,6 § Alla typer av hack och modifikationer som ger dig ett betydande övertag gentemot andra spelare är otillåtna. Exempel: flygmodifikationer och röntgentexturpaket är otillåtna medan vanliga texturpaket och minikartor är tillåtna.

2 § Miljö
2.1 § All form av förstörelse av andra spelares konstruktioner är strängt förbjuden.

2.2 § Bygg inte för nära dina medspelare om du inte specifikt fått tillstånd till att göra det. Tumregel: minst 200 block.

2.3 § De byggnader som du uppför ska förses med en skylt med ditt namn och eventuella medhjälpares.

2.4 § Övergivna byggnader och konstruktioner får tas i besittning av upphittaren för renovering alternativt rivning, förutsatt att upphittaren försäkrat sig om att skaparen inte ämnar att återvända.
– Då måste även spelare ha tillstånd av en operatör.

2.5 § Konstruktioner som klassats som underverk av en operatör får inte tas i besittning av utomstående.

2.6 § Som spelare så har du till ansvar att hålla kartan städad och naturtrogen Exempel: du får inte lämna kvar flygande trädkronor, 1×1-torn eller konstiga hål i marken.

2.7 § Som spelare kan du inte hävda ensamrätt på naturliga grottor och grottsystem. Väl bebyggda och artificiella grottsystem skyddas däremot av § 2.1.
2.8 § Det är förbjudet att döda bybor och boskap som tillhör andra spelare.

3 § Trivsel
3.1 § Var trevlig och visa respekt gentemot dina medspelare.

3.2 § Uttalanden och beteenden som kan uppfattas som stötande, kränkande eller diskriminerande är inte tillåtna.

3.3 § Att upprepade gånger skriva meddelanden som inte är riktade till någon eller som saknar innebörd är otillåtet.
3.4 § Att uttala sig provocerande i syfte att reta upp andra spelare är inte tillåtet. (denna regel undantages om det är krig mellan två olika läger/byar/städer)

3.5§ Man får stjäla och plundra andras kistor, lås dina kistor med att gömma dessa. Ingen admin kommer att ersätta dina plundrade saker.

Hoppa till verktygsfältet