Ark Survival Evolve

Ark Survival Evolve

1 § Allmänt

1.1 § För att få spela på servern måste du ha fått ett godkännande från en serveradministratör/moderator. Måste även vara medlem på forumet.

1.2 § Det är inte tillåtet att inneha operatörsrättigheter utan ett godkännande från en administratör.

1.3 § Det är förbjudet att exploatera eller att försöka exploatera våra interna system.

1.4 § Fråga aldrig serveroperatörer om de kan ge dig olika typer av items, verktyg eller andra föremål.

1.5 § Regionspecifika regler är likställda de ordinarie reglerna och får inte utformas så att dem upphäver eller kringgår dessa.

1.6 § Alla typer av hack och modifikationer som ger dig ett betydande övertag gentemot andra spelare är otillåtna.

2 § Miljö

2.1 § All form av förstörelse av andra spelares konstruktioner är strängt förbjuden.

2.2 § Bygg inte för nära dina medspelare om du inte specifikt fått tillstånd till att göra det. Tumregel: minst 200 m.

2.3 § De byggnader som du uppför ska förses med en skylt med ditt namn och eventuella medhjälpares.

2.4.1 § Övergivna byggnader och konstruktioner får tas i besittning av upphittaren för renovering alternativt rivning, förutsatt att upphittaren försäkrat sig om att skaparen inte ämnar att återvända.

– 2.4.2 § upphittaren måste skriva i forumet till personen.
– 2.4.3 § Ägaren måste svara.
– 2.4.4 § Detta ska sedan skickas till moderator eller högre instans.

2.5 § Konstruktioner som klassats som underverk av en operatör får inte tas i besittning av utomstående.

För att hålla kartan städad så får du inte t.ex. bygga en vägg ute i ingenstans för att sedan inte använda den till någonting. Dessa måste tas bort

2.7 § Som spelare kan du inte hävda ensamrätt på naturliga grottor.

2.8 § Det är förbjudet att döda eller använda boskap som tillhör andra spelare.

3 § Trivsel

3.1 § Var trevlig och visa respekt gentemot dina medspelare.

3.2 § Uttalanden och beteenden som kan uppfattas som stötande, kränkande eller diskriminerande är inte tillåtna.

3.3 § Att upprepade gånger skriva meddelanden som inte är riktade till någon eller som saknar innebörd är otillåtet.

3.4 § Att uttala sig provocerande i syfte att reta upp andra spelare är inte tillåtet.

3.5 Döda eller råka döda någon är strängt förbjudet.
T.ex. Lyfta någon med en flygödla sen råka tappa personen.

4.1 § All form av stöld av andra spelares egendomar är strängt förbjuden.

4.2 § Du får inte bygga närmre än 100m till en spawnplats.

4.4 § Maskiner och system som kan bli överfulla måste stängas av när du loggar ut.

Hoppa till verktygsfältet