EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation

Så skyddar vi dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg hos oss på Mineex.se. Även när det gäller din integritet. På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför.

Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Denna integritetspolicy beskriver MineEX behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder MineEX tjänster eller servrar på annat sätt är i kontakt med oss.

Mineex.se ansvarar för dina uppgifter

Mineex.se, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.
Så skyddar vi dina uppgifter

Mineex värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får vi dina uppgifter

 

När du registrerar dig

Hos oss på Mineex.se och börjar använda våra tjänster eller servrar så innebär det att du lämnar någon form av information till Mineex.se. Till exempel när du laddar ned, spelar, använder nått som Mineex har skapat för gemenskapen eller att du har registrerat dig på Mineex.se webbplats, deltar i tävlingar och event, Streamar, och så vidare.

Dina personuppgifter som lämnas till MineEX hanteras först av vår databas (Maria DB) på One.com som skickar dessa till land utanför EU/EES som sköter registreringen, efter detta så hanteras också av Google drive (land utanför EU/EES) som sparas i ett Google Calc dokument som vi använder som en slags backup.

Google drive har enbart Mineex crew tillgång till som Administratörer, Moderatorer, Grundare, Utvecklare eller Kassör.

Vi sparar dina uppgifter i 30 dagar efter du har valt att gå ut ur mineex och inte använder våra tjänster längre.

För att 30 dagars perioden ska gälla så ska du maila till admin@mineex.se och skriva att du vill lämna mineex.se

Ansvarig för dina uppgifter är Styrelsen inom mineex.se, som följer rutinen: Register över behandling. Som innebär att vi har fasta rutiner hur vi administrerar personuppgifter.

Vi använder alltid god säkerhet då det kommer till personuppgifter som kryptering även säkerhet som Google eller One.com står för.

Ibland händer det också att Mineex får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun, Transportstyrelsen, upplysning.se eller andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel ålder eller adressuppdateringar.
Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, personnummer, spelnamn/ID och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Så använder vi dina uppgifter

Mineex har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Mineex kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Mineex behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.
Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service

 • Vi administrerar och Vitlistar dig på våra servrar.
 • Vi hanterar och administrera dina frågor till våra moderatorer eller högre.
 • Vi administrerar och hanterar våra servrar och försöker alltid ha hög online-tid.
 • Vi tillhandahåller Hemsidan med dess forum och alternativa undersidor, inte kända som kända.
 • Vi administrerar Event och andra träffar.
 • Vi hanterar ditt konto på Mineex.se och vår Discord-kanal.

För att ge dig relevant information och erbjudanden

Vi skickar nyhetsbrev med information om servrar, nyheter, ändrade uppgifter av olika slag som kommer att påverka medlemmarna i högre grad.
Vi gör analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.
Vi skickar mejl eller uppdaterar er via Discord om störningar och eventuella andra serverförändringar.
Vi administrerar ditt deltagande i tävlingar och Event.

För att utveckla Mineex

Vi för statistik i syfte att utveckla Mineex tjänster och därigenom göra spelandet bättre för så många som möjligt.
Vi gör frivilliga marknadsundersökningar och enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

För att göra kontroller

Vi utför personnummer, ålder, adress, och annan relevant kontroll vid registrering samt vitlistning.
Vid registrering behöver vi bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern eller att någon går i god för dig.
Vi förhindrar missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
Vi kontrollerar dina uppgifter och gör stickkontroller och för att säkerhetställa dina uppgifter.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Mineex:

 • Moderatorer
 • Kassörer,
 • Administratörer,
 • Huvudadministratörer
 • Grundare.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Mineex. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (t.ex. one.com) om det krävs för att tillhandahålla spara, lagra eller någon annan nödvändig tjänst som servrar uppdaterade.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Mineex sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Mineex och som godkänts av GDPR. Gallringsbesluten innehåller information om när Mineex får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Du kan se alla uppgifter som är sparade i mineex.se under din profil på forumet.

Du har rätt till

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Admin@mineex.se.

Informationen kommer att sändas till din mailadress som uppgavs under registreringsprocessen.

Om dina uppgifter hos Mineex är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler som krävs för att vi ska kunna bevisa att du är en äkta medlem. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel fortsatt användning av mineex.se, våra servrar eller Discord kanal.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
Överföring till tredjeland

Mineex överför bara

personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Cookies

Mineex webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.
Mineex använder cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser för att göra din användarupplevelse så bra som möjligt. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.
Så använder Mineex cookies

Vi använder cookies för att samla in statistik om hur våra webbplatser används. Det gör att vi kan förbättra och anpassa våra tjänster efter dina behov. Vi använder också cookies som underlättar ditt besök på våra webbplatser. Det kan exempelvis handla om att val du gör sparas, att dina foruminlägg sparas och för att inloggning ska fungera.

Två typer av cookies

Vi använder funktionscookies och sessionscookies.

Funktionscookies

sparas på din dator under en bestämd tid, tills du eller servern raderar dem.

Sessionscookies

sparas tillfälligt på din dator och raderas när du stänger ner din webbläsare.
Statistik för förbättring

Vi använder oss av Google Analytics och andra plugins via wordpress för att samla in information om hur våra webbplatser används. Genom att veta hur du som besökare använder våra tjänster kan vi utveckla och förbättra våra tjänster. Vi använder också i viss typ av marknadsföring för att räkna hur många som öppnat en sida.
Stäng av cookies i webbläsaren

Du kan tacka nej till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att stänga av cookies kan viss funktionalitet på vår webbplats sluta fungera. Cookies för marknadsföring och statistik kan stängas av utan risk för minskad funktionalitet.

Uppdatering av integritetspolicy

Mineex gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.

Hoppa till verktygsfältet