Minecraft FTB (Moddat)

Minecraft Server MineEX FTB 1.16.4 ATM6 Nystartad!

Minecraft FTB (Moddat)

På serverar som FTB och andra så kommer det alltid att finnas freezelagg och liknande som antingen är serverns fel eller clientens fel.

Detta är inte en anledning till att försöka få fördelar eller annat som det står under 1.4 §.

Regler:

1 § Allmänt

1.1 § För att få spela på servern måste du ha fått ett godkännande från en serveradministratör/moderator.

1.2 § Det är inte tillåtet att inneha operatörsrättigheter utan ett godkännande från en administratör.

1.3 § Det är förbjudet att exploatera eller att försöka exploatera våra interna system.

1.4 § Fråga aldrig serveroperatörer om de kan ge dig olika typer av block, verktyg eller andra föremål samt teleportera dig eller hjälpa dig på något sätt som har med standardspelet och göra. (undantaget för buggar eller liknande)

Detta är alltså inte ett giltiga skäl!
Exempel 1: Du ramlar i lava, 3000 block bort i nether och vill att någon ska hjälpa dig med teleport dit.

Note: Vi kommer inte att hjälpa dig med teleport, enda gången teleport är möjligt är om en admin erbjuder en teleport.

Exempel 2: Du spränger en reaktor och ödelägger din bas och 10,000 block runt ett stort område och önskar att vi backar kartan.

Note: Vi kommer inte att backa kartan för din skull utan för andras och sen får du möjligtvis varning då du bröt massa regler.
Om du ska undvika bann för detta så är en god ide att snabbt stoppa all vatten och lava som rinner i området.

Dessa exempel ovanför är inga giltiga skäl att få hjälp av en admin.

Skulle din gubbe låsa sig, block fastnar i luften och inte går att ta bort eller en chunk dör, så kan detta vara ett giltigt skäl att fråga efter hjälp av en admin.

1.5 § Regionspecifika regler är likställda de ordinarie reglerna och får inte utformas så att dem upphäver eller kringgår dessa.

1.6 § Alla typer av hack och modifikationer som ger dig ett betydande övertag gentemot andra spelare är otillåtna. Exempel: flygmodifikationer och röntgentexturpaket är otillåtna medan vanliga texturpaket och minikartor är tillåtna.

2 § Miljö

2.1 § All form av förstörelse av andra spelares konstruktioner är strängt förbjuden.

2.2 § Bygg inte för nära dina medspelare om du inte specifikt fått tillstånd till att göra det. Tumregel: minst 500 block ifrån ett claimat område, du får inte heller claima mer än 3 olika områden samtidigt, storlek spelar ingen roll.

2.3 § De byggnader som du uppför ska förses med en skylt med ditt namn och eventuella medhjälpares.

2.4 § Övergivna byggnader och konstruktioner får tas i besittning av upphittaren för renovering alternativt rivning, förutsatt att upphittaren försäkrat sig om att skaparen inte ämnar att återvända. Upphittaren måste även kontakta admin för att denna ska godkänna detta.

2.5 § Konstruktioner som klassats som underverk av en operatör får inte tas i besittning av utomstående.

2.6 § Som spelare så har du till ansvar att hålla kartan städad och naturtrogen Exempel: du får inte lämna kvar flygande trädkronor, 1×1-torn eller konstiga hål i marken, Detta gäller enbart i overworld.

2.7 § Som spelare kan du inte hävda ensamrätt på naturliga grottor och grottsystem. Väl bebyggda och artificiella grottsystem skyddas däremot av § 2.1.

2.8 § Det är förbjudet att döda bybor och boskap som tillhör andra spelare.

3 § Trivsel

3.1 § Var trevlig och visa respekt gentemot dina medspelare.

3.2 § Uttalanden och beteenden som kan uppfattas som stötande, kränkande eller diskriminerande är inte tillåtna.

3.3 § Att upprepade gånger skriva meddelanden som inte är riktade till någon eller som saknar innebörd är otillåtet.

3.4 § Att uttala sig provocerande i syfte att reta upp andra spelare är inte tillåtet.

4 § FTB extra regler

4.1 § All form av stöld av andra spelares egendomar är strängt förbjuden.

4.2 § Du får inte bygga eller gräva närmre än 500 block till spawn.

4.3 § Alla dina maskiner ska gå att stänga av med med en switch som ska vara tydligt utmärkt, skulle något i ditt system skapa lagg så har alltid en administratör rätt att montera ned det som behövs för att rädda servern.

4.4 § Maskiner och system som kan bli överfulla måste stängas av när du loggar ut och även får inte vara chunkloadade man inte är säker på att det inte blir ett problem.

4.5 § Automatiserad gruvdrift i övervärlden är helt ok, sålänge du täcker över om hål skapas minst med 1 lager.

4.6 § Boskap av en sort (ett vitt får och ett svart får, räknas som 2 får) så får man endast ha 10 st per spelare/boende, bor flera ihop så får man inte ha 30 st eller liknande. Du får ha 10st Grisar, 10st Kor, 10st Får och 10st Kycklingar/hönor.

Om lagg finns på servern så får administratörer döda alla djur på servern, detta är såklart för att rädda servern inte för att förstöra för något.
Har detta skett så finns det nya djur i världen att hämta med lasso.

4.7 § Sacred rubbertree sapling/Sacred sapling får inte planteras eller användas då den är känd för att förstöra servern (Tänk på att den återplanterar sig om den brinner).

4.8 § Alla spelare får bygga reaktorer från olika moddar, reaktorn från Extreme Reactors/Big reaktors eller liknande modd, får max vara i storlek till 9X9X9 alltså 9 block hög, 9 block bred, 9 block djup. Spelare får enbart bygga en reaktor och två tubiner MAX, dessa turbiner kan vara i samma chunk men får inte vara i samma som reaktor chunken.

Hoppa till verktygsfältet