Regler för Minecraft 1.16.3

1 § Allmänt

1.1.0 § För att få spela på servern måste du ha fått ett godkännande från en serveradministratör/moderator.

1.1.1 § Du får plundra andras hem, detta förutsätter att du inte förstör något block, så hittar du en kista med block över får detta inte förstöras.

Råkar du hugga dig in i en vägg som du upptäcker att någon bor där så måste du laga och gå därifrån.

Bugga in dig i byggnader med ender pärlor är helt ok.

Du kan heller inte låta Creepers komma fram till väggen, dörr, tak eller golv för att göra ett hål för dig.

1.2 § Det är inte tillåtet att inneha operatörsrättigheter utan ett godkännande från en administratör.

1.3 § Det är förbjudet att exploatera eller att försöka exploatera våra interna system.

1.4 § Fråga aldrig serveroperatörer om de kan ge dig olika typer av block, verktyg eller andra föremål samt teleportera dig eller hjälpa dig på något sätt som har med standardspelet och göra. (undantaget för buggar eller liknande)

1.5 § Regionspecifika regler är likställda de ordinarie reglerna och får inte utformas så att dem upphäver eller kringgår dessa.

1.6 § Alla typer av hack och modifikationer som ger dig ett betydande övertag gentemot andra spelare är otillåtna. Exempel: flygmodifikationer och röntgentexturpaket är otillåtna medan vanliga texturpaket och minikartor är tillåtna.

1.7 § AFK farmning ska helst unvikas och är endast tillåtet  mellan kl. 22:00 och 10:00 Vardagar, utöver dessa tider är det alltså inte ok. Vet du med dig att du kommer vara AFK en längre stund (ca 15 min) vill vi att du loggar ut.

2 § Miljö

2.1 § All form av förstörelse av andra spelares konstruktioner är strängt förbjuden.

2.1.1 § Man får inte på något sätt bygga en farm på End ön, bygger du dig ut från ön och bygger farm är helt ok, 10 block från ön är en bra start. End ön ska fortsatt vara naturtrogen som original så alla som kommer dit ska känna igen den och kan spawna fram draken igen utan problem. (du kan bygga XP farmer i nether och vanliga världen också)

End världen kommer att rensas en gång varje/varannan månad.

2.1.2 § Man får inte bygga en farm på Bedrock i Nether eller ha portaler där, då detta inte räknas som i världen så bör man inte befinna sig där, kvittar vad mojang säger.

(om du fastnar där så bör du underrätta en admin).

2.1.3 § Om en nation eller stad har specifika regler så bör detta så på en anslagstavla mitt i nationen/staden så den är lätt att hitta för alla som är medlemmar och admins, då reglerna måste följa regel 1.5

2.2 § Bygg inte för nära dina medspelare om du inte specifikt fått tillstånd till att göra det. Tumregel: minst 200 block.

2.3 § De byggnader som du uppför ska förses med en skylt med ditt namn och eventuella medhjälpares, detta gäller även farmer/semesterhus/tågstationer/peronger/grottor och “en-natt-hus” i alla världar.

2.4 § Övergivna byggnader och konstruktioner får tas i besittning av upphittaren för renovering alternativt rivning, förutsatt att upphittaren försäkrat sig om att skaparen inte ämnar att återvända. Då ska admins kontaktas och godkänna detta.

2.5 § Konstruktioner som klassats som underverk av en operatör får inte tas i besittning av utomstående.

2.6 § Som spelare så har du till ansvar att hålla kartan städad och naturtrogen Exempel: du får inte lämna kvar flygande trädkronor, 1×1-torn eller konstiga hål i marken, Detta gäller enbart i overworld.

2.7 § Som spelare kan du inte hävda ensamrätt på naturliga grottor och grottsystem. Väl bebyggda och artificiella grottsystem skyddas däremot av § 2.1.

2.8 § Det är förbjudet att döda bybor och boskap som tillhör andra spelare. (Förutom om det är krigsevent i Towny)

2.9 § Att bygga farmer är fullt tillåtet men vi ser helst att man undviker att ha flera farmer i samma chunk och max 10-15 djur av vardera art. Detta gäller även villagers om de inte sprids ut över flera chunks. Då detta kan skapa lagg.

3 § Trivsel

3.1 § Var trevlig och visa respekt gentemot dina medspelare.

3.2 § Uttalanden och beteenden som kan uppfattas som stötande, kränkande eller diskriminerande är inte tillåtna.

3.3 § Att upprepade gånger skriva meddelanden som inte är riktade till någon eller som saknar innebörd är otillåtet.

3.4 § Att uttala sig provocerande i syfte att reta upp andra spelare är inte tillåtet.

Hoppa till verktygsfältet